KAKO JE ANA KLEKLJALA ČIPKE ZA CERTIFIKAT OSNOVNE STOPNJE

Vse sklekljane čipke na fotografijah so bile ocenjene s pozitivno oceno, vendar niso brez napak. Zato naj vam služijo le za orientacijo. Za pravilno izdelavo posameznih tehnik in elementov vam močno priporočam prebiranje izdanih klekljarskih učbenikov, ki jih navajam pri posameznih slikah. Ti so:

 • Klekljanje I. Poljanec, Katica , Rupnik, Marinka, Česnik, Dragica, Pervanja, Irma, Fortuna, Metka. 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 1995. Cobiss zapis.
 • Klekljanje II. Poljanec, Katica; Rupnik, Marinka; Fortuna, Metka. 1. natis. - Ljubljana : Co Libri, 1997. Cobiss zapis.
 • Klekljanje 3. Poljanec, Katica; Rupnik, Marinka; Fortuna, Metka. 1. natis. - Železniki : Pami, 1998. Cobiss zapis.
 • Idrijska čipka. Široki ris 1 = Idrija lace. Široki ris (broad tape), *1. natis. - Idrija : Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2012 (Cobiss zapis) ali 2. natis. - Idrija : Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2015 (Cobiss zapis).
 • Idrijska čipka. Široki ris 2 = Idrija lace. Široki ris (broad tape), *1. natis. - Idrija : Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2012.
 • Idrijska čipka. Ozki ris = Idrija lace. Narrow cloth stitch. Svetlik, Maja. *Idrija : Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2014 (Cobiss zapis) ali 2. natis. - Idrija : Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2015 (Cobiss zapis).
 • Idrijska čipka. Idrijski ris in sukani ris = Idrija lace. Idrija narrow tape lace and double stitch. Svetlik, Maja. 1. natis. - Idrija: Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2016. Cobiss zapis.
 • Prikaz klekljanja:

 • kitice;
 • ribic;
 • ozkega ali širokega risa;
 • sukanega risa;
 • idrijskega risa;
 • polpremeta.
 • PREDPRIPRAVA ZA KLEKLJANJE


  AŽUR


  OZKI RIS


  IDRIJSKI RIS Z OVINKI


  IDRIJSKI RIS Z VOGALI


  IDRIJSKI RIS S SUKANIM RISOM


  Povratek na osnovno stran zgodbice.