Agencija MTT, zavarovalne storitve

 

domov/ storitve/ kolesarski produkt/ licenca KZS/ zavarovanje odgovornosti

NA KOLO: Zavarovanje odgovornosti imetnikov licence KZS v letu 2018

Zavarovalno kritje

Po pogojih 01-ODG-01/17 permanentne police odgovornosti je za vse imetnike licence KZS pokrita škoda zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče) na geografskem območju Evrope (cel svet je zajet v primeru zastopanja KZS in Slovenije v svetu).

Zavarovanje krije tudi odgovornost članov KZS z licenco za škode, ki jih povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru KZS in škode, ki jih povzročijo pri udeležbi na kolesarskih tekmah.

V zavarovanje ni vključena:

  • > odgovornost zveze kot organizatorja kolesarskih tekem;
  • > odgovornost zveze za poškodovanje ali smrt članov zveze ali poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejavnosti v okviru zveze;
  • > odgovornost za škodo, ki si jo tekmovalci povzročijo med seboj na tekmah.

Zavarovanje velja od dne sklenitve do 31. 12. 2018.

 

Možne kombinacije zavarovalnih vsot, agregata in franšize

Varianta 1:

Zavarovalna vsota za osebe in stvari znaša 20.000 EUR po zavarovalnem primeru. Zavarovanje je sklenjeno brez odbitne franšize. Letni agregat za posameznega člana (imetnika licence) je 3- kratnik zavarovalne vsote, za vse člane (imetnike licence) skupaj pa velja letni agregat v višini 1.000.000 EUR.

Varianta 2:

Zavarovalna vsota za osebe in stvari znaša 70.000 EUR po zavarovalnem primeru. Zavarovanje je sklenjeno brez odbitne franšize. Letni agregat za posameznega člana (imetnika licence) je 3- kratnik zavarovalne vsote, za vse člane (imetnike licence) skupaj pa velja letni agregat v višini 1.000.000 eur.

Varianta 3:

Zavarovalna vsota za osebe in stvari znaša 500.000 EUR po zavarovalnem primeru. Zavarovanje je sklenjeno brez odbitne franšize. Letni agregat za posameznega člana (imetnika licence) je 1- kratnik zavarovalne vsote, za vse člane (imetnike licence) skupaj pa velja letni agregat v višini 1.000.000 eur.

 

Številke generalnih polic

Varianta 1: 10019149678.

Varianta 2: 10019166037.

Varianta 3: 10019150158.

 

Kako lahko pridobim licenco Kolesarske zveze Slovenija?

Natisnite in izpolnite vlogo za licenco 2018 ter jo skupaj s potrdilom o vplačani članarini, sliko in podpisom pošljite preko e- maila na naslov kzs@kolesarska-zveza.si ali po pošti na naslov Kolesarska Zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

V primeru zavarovanja kolesa, je dokumentaciji potrebno priložiti še izpolnjeno vlogo kasko zavarovanja kolesa ter račun (v primeru novega kolesa) in aktualni sliki kolesa ter serijske številke.

 

Kje lahko dobim več informacij o licencah?

Vrste in cene licenc. Več informacij pa boste dobili na Kolesarski zvezi Slovenija.Veljajo Splošni pogoji 01-NEZ-01/08 in Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb članov športnih organizacij 02-NEZ-06/08.

Veljajo Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini 01-TAS-0 in Klavzula o trajanju: Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem letu s tem, da posamezno zadrževanje v tujini ne traja dalj kot 90 dni.

Veljajo Splošni pogoji avtomobilskega kaska 01-AKA-01 in klavzula KL: Pri kritju C2 se krije samo škoda v primeru vlomske tatvine v zaklenjenem prostoru.


Prijava na e- novice:
Podrobno o kolesarski kartici: